DIAKONAT STAŁY W LICZBACH


 

Rok

Ilość diakonów stałych

1969

200

1970

309

1971

470

1972

874

1973

1 239

1974

1 993

1975

2 686

1976

3 565

1977

4 456

1978

5 562

1979

6 676

1980

7 654

1981

8 647

1982

9 794

1983

10 725

1984

11 733

1985

12 541

1986

13 544

1987

14 650

1988

15 686

1989

16 603

1990

17 525

1991

18 408

1992

19 395

1993

20 456

1994

21 254

1995

22 390

1996

23 452

1997

24 407

1998

25 345

1999

26 629

2000

27 824
2001 29 204
2002 30 097
2003 ok. 31 516
2004 32 324

Poniżej przedstawiono graficzną prezentację rozwoju diakonatu stałego w Kościele rzymsko-katolickim w ciągu trzydziestu lat po Soborze Watykańskim II. Zaprezentowane dane przedstawiają dynamiczny rozwój tej posługi i stabilny wzrost liczby wyświęcanych diakonów stałych.

 

Wykres słupkowy przedstawia liczbę diakonów stałych wyświęconych w poszczególnych latach. Od roku 1995 zaobserwować można tendencję wyhamowania stałego przyrostu diakonów stałych w skali świata dotychczas utrzymującą się na poziomie ok. 1000 rocznie. Rok 2000 - Rok Jubileuszu oraz lata około jubileuszowe (1999 i 2001) przyniósł jednak znaczny przyrost liczby diakonów stałych.

 

Dane pochodzą z Annuario Pontificio